Organisatie

Stichting Tilburgse Taol
De Stichting Tilburgse Taol (STT) is in 1993 opgericht. STT stelt zich ten doel het vestigen van de aandacht van een groot publiek op het culturele belang van het Midden-Brabantse dialect. Daartoe heeft de stichting een scala van activiteiten ontwikkeld. De nadruk ligt daarbij steeds op de volkscultuur. Voorbeelden van STT-activiteiten zijn: de uitgave van een Tilburgs Kookbuukske, een Tilburgs woordenboek en een Tilburgs Leesplènkske, de organisatie van het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol en de instelling van de prijs Den Boovestebiste.


Bestuur
Tim van der Avoird, voorzitter , voorzitter@tilburgsetaol.nl
Theo van Iersel, secretaris, secretaris@tilburgsetaol.nl
Theo Rosenberg, penningmeester, penningmeester@tilburgsetaol.nl
Aniek Hoeijmans-Verhoeven
Nicole de Jong
Wim van de Wouw


Contact
Stichting Tilburgse Taol
Theo van iersel
Noordhoekring 336
5038 GH Tilburg
E-mail: secretaris@tilburgsetaol.nl


Vragen of opmerkingen over de website: webmaster@tilburgsetaol.nl.